Információk

Számlanyitási információk

Természetes személy esetén

Kérjük benyújtani az alábbiak egyikét:

 • Személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány)
 • Útlevél
 • Kártya formájú vezetői engedély

Továbbá:

 • Lakcímigazolvány (lakcímkártya)
 • Adókártya vagy az adóhatóság által kiállított adóazonosítójel igazolása

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén

 • 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat (megfelel elektronikus formában is)
 • alapító okirat / társasági szerződés
 • a cég nevében aláíróként eljáró személy részére kiállított aláírási címpéldány
 • a cég nevében aláíróként eljáró személytől a természetes személyeknél felsorolt fényképes igazolványok egyike, lakcímigazoló kártya és adóazonosító jelet igazoló kártya vagy hivatalos dokumentum

Kik lehetnek ügyfeleink?

 • belföldi gazdálkodó szervezet, melyet a cégbíróság bejegyezett, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében az, aki adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta
 • más belföldi jogi személy, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági
  nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetve a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta
 • külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, ha a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént

Bejövő utalások

Magyar forint

A forint átutalásokat az Ön egyedi, háromszor nyolc karakterből álló számlaszámára kérjük küldeni, melyet megtalál a számlakivonatain és egyenlegközlőjén is.

Lehetőség van forint átutalását az Erste Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett 14400018-03210105 számú számlájára is kezdeményezni, közleményként az Ön ügyfélnevének és a 7 jegyű számlaszámának feltüntetésével.

Külföldi deviza

A deviza átutalásokat az alábbi Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett számlákra kérjük küldeni, közleményként az ügyfél nevének és Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett 7 jegyű számlaszámának feltüntetésével:

 • SWIFT kód: GIBAHUHB
 • Kedvezményezett neve: Erste Befektetési Zrt
 • Kedvezményezett címe: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26
 • Számlaszám amerikai dollár (USD) esetében:
  HU74 1160 0006 0000 0000 0304 7404
 • Számlaszám euro (EUR) esetében:
  HU41 1160 0006 0000 0000 0358 4505
 • Számlaszám angol font (GBP) esetében:
  HU08 1160 0006 0000 0000 0919 0050
 • Számlaszám svájci frank (CHF) esetében:
  HU 03 1160 0006 0000 0000 1191 7780

Egyéb devizautalás esetén kérje üzletkötőink segítségét.

Készpénz ki- és befizetés

Ügyfeleink a kényelmes és gyors kiszolgálás érdekében, bármelyik Erste Bank fiókot igénybe tudják venni készpénzes tranzakcióik végrehajtásához.

Bankfiók és ATM kereső – Erste Bank

Értékpapír transzfer

Az Erste Befektetési Zrt.-hez történő transzfer esetén értékpapírjaikat Társaságunk KELER Zrt-nél vezetett alábbi számlájára kérjük küldeni, az ügyfél nevének és Erste-nél vezetett számlaszámának feltüntetésével:

0035 M

A belső, illetve kimenő transzfer megbízások tárgynapon való teljesítésének beadási határidejét az Erste Befektetési Zrt. külön hirdetmény útján teszi közzé.