Számunkra fontos, hogy a működésünk megfeleljen a jogszabályi követelményeknek. Ezen az oldalon azokat az elengedhetetlen szabályokat találják, amelyek számunkra és Önök számára is fontosak a kölcsönös bizalom kialakításához.

MiFID I. és II.:

2007. december 1-jével hatályba lépett a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény. Ez az a jogszabály, amely – az európai uniós előírások alapján – meghatározza azokat a szabályokat, amelyek szerint a befektetési szolgáltatásokat nyújtó társaságok, így az Erste Befektetési Zrt. is és a Premi-U Investment Kft. is – tevékenységeiket végezhetik – beleértve az ügyfeleik által kötött szerződésekre és ügyletekre vonatkozó előírásokat is. Ezen jogszabályrendszert dolgozták át a döntéshozók, és így 2018.január 3-n életbe lépett a MiFID II. is.

Az egységes európai előírások szabályrendszere, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv (MiFID) majd későbbiekben a 2014/65/EU irányelv (MiFID II) végrehajtási szabályain nyugszik, így ezek az előírások az Európai Unió valamennyi tagállamaira nézve kötelezőek. Fő céljai a befektetők védelme, a tőkepiaci szereplők számára a versenyhelyzet erősítése és az érintett piacok átláthatóbbá tétele.