Értékpapírszámla megnyitásához az alábbi dokumentumok szükségesek

Természetes személy esetén

Az alábbiak egyike

 • Személyazonosító igazolvány (személyi igazolványa)
 • Útlevél
 • Kártya formájú vezetői engedély

Továbbá

 • Lakcímigazolvány (lakcímkártya)
 • Adókártya vagy az adóhatóság által kiállított adóazonosítójel igazolása

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén

 • 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat (megfelel elektronikus formában is)
 • alapító okirat
 • a cég nevében aláíróként eljáró személy részére kiállított aláírási címpéldány
 • a cég nevében aláíróként eljáró személytől a természetes személyeknél felsorolt fényképes igazolványok egyikét, lakcímigazoló kártya és adóazonosító jel igazoló kártya vagy hivatalos dokumentum bemutatását megkövetelni.

Kik lehetnek ügyfeleink

 • a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az
  adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta
 • más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági
  nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetve a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta
 • külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént